Utgravingsprosjekt Bitterstad

Båtgravar och Gravhögar i Nordland

30.06.13
Av Mikael Cerbing
Vår till synes mest intakta båtgrav.

Under sommare 2012 undersökte Tor-Ketil Krokmyrdal fältet väst om fornminne 37459 på Bitterstad med metaldetektor och fann då ett antal mycket fina fynd. Bland annat ett hängsmycke, delar av ett ryggknappspänne i brons med guld och silverinlägg samt ett flertal pärlor. Han rapporterade och lämnade in fynden till Tromsö museum, vilka sökte och fick sikringsmidler från Riksantikvarien för en extraordinär utgrävning.
Vi inledde årets utgrävning med att lägga ett testschakt diagonalt genom fältet för att undersöka vad som kunde finnas kvar. Snabbt kom vi fram till två ting; dels så hade fältet på många platser blivit rejält sönderplogat, och dels så fanns det mer arkeologi än vi hade förväntat oss. Efter att vi utvidgat med fler sökschakt, samt öppnat upp runt de anläggningar vi fann,  så hade vi i slutet av första veckan en ungefärlig översikt av vad som fanns i marken.
Först och främst så har vi funnit spår av ett flertal båtgravar, troligen sex stycken. Två av dessa ser ut att vara relativt välbevarade. En annan har stora plogspår igenom sig men kan fortfarande ha intakta delar längre ned i marken. Och de tre sista har inte kvar mycket mer än kölen på båten, delar av någon sidoplanka samt en del båtnitar. Vi hann under andra veckan gräva delar av de två mest välbevarade båtarna. Den ena tycks vara i relativt bra skick, nästan allt trä har förmultnat men det har lämnat efter sig en tydlig mörkfärgning i marken och vissa konstruktionsdetaljer kan ännu vagt skönjas i det förmultnade träverket. Samt en hel del båtnitar. Anledningen till att den är så pass välbevarad är att till synes stora delar av dess stenpackning ännu var intakt när vi öppnade upp graven. Denna har troligen skyddat båten från plogen. Den andra båten ser ut att vara i mycket sämre skick. Troligen så har den blivit plundrad efterom vi bara hittar spridda stenar i jordmassan inne i båten, men en hel del stenar till synes utkastade runt den. Trots detta har vaga spår av träverket överlevt samt en del båtnitar. Många nitar är dock endast kvar som rostfärgade fläckar i marken.
De övriga båtarna har vi ännu inte undersökt närmare, men förutom en del båtnitar har jag svårt att tro att särskillt mycket har överlevt utav dem. Det är dock möjligt att vi kan finna andra strukturdetaljer relaterade till gravsättningen runtom själva båten. En av de mer förstörda båtarna har exempelvis en mycket misstänksam ”båtformad” rad med pinnhål på sin östra sida.
Förutom båtgravarna är det mest intressanta på lokaliteten en till synes utplogad gravhög i den nordöstra delen av fältet. Stora delar av den är förstörd, bland annat så har dagens väg som avgränsar fältet i norr tagit en bit av högen. Vidare så har två senare diken grävts igenom den kvarvarande delen; ett parallelt med vägen, samt ett som går diagonalt in i detta. Trots detta så har stora delar av en cirkulär nedgrävning kring högen överlevt. Den är ca 13 meter i diameter och runt 20-30 cm bred. Vidare så är det ett flertal nedgrävningar i och omkring högen som skall bli spännande att undersöka. Framförallt en cirkulär grop som tycks vara placerad mitt i gravhögen.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.