Utgravingsprosjekt Bergskleiva

Gravhaug på Berg i Stjørdal

18.12.10
Av Redaksjonen

I 2008 fikk Vitenskapsmuset inn en melding fra Nord -Trøndelag fylkeskommune om at det skulle ligge en eller to gravhauger på toppen av grustaket på Bergskleiva, på gården Berg i Stjørdal kommune.

Gravhaugen(ene) lå svært tett på kanten av grustaket og deler av et kullag kunne skimtes i profilen ved raskanten.

Det ble i 2009 søkt om nødgravningsmidler fra Riksantikvaren til å gjennomføre en undersøkelse og den 28.09.10 ble undersøkelsen satt i gang.

To gravanlegg
Utgravningene har pågått over ett par uker i september og oktober 2010, og arkeologene har avdekket to gravanlegg. Begge anleggene har form av steinpakninger som ligger under et tykt lag med silt og sand.

Arkeologene har til nå avdekket og renset fram ca halve gravanlegget. De to gravene ligger på toppen av grustaket med flott utsikt mot sør og Stjørdalens vakre kulturlandskap.

Det skal opprinnelig ha ligget et gravfelt i området og disse er første gang omtalt av Klüwer i 1818. Karl Rygh beskriver også stedet i 1879. Trolig er de gravene som nå undersøkes siste rest av dette gravfeltet.

Kan ha utnyttet berget
Det er enda usikkert om det opprinnelig har vært to gravhauger eller om det har vært ett stort gravanlegg. De to steinpakningene er plassert på hver side av en større bergknaus som stikker opp midt mellom de to.

Det er ikke usannsynlig at man har utnyttet dette berget slik at haugen skulle se større og mer monumental ut. Dette finnes det flere eksempler på.

Den ene steinpakningen ser ut til å ha en rektangulær form, mens den andre har en tilnærmet avrundet form.

Usikkert hva som ligger under
Hva som kan skjule seg under steinpakningene er foreløpig usikkert, men det kan tydelig sees kullag og kullrester over og mellom steinene. Med tanke på at det er fjernet ca. 1-1,5 meter sand og silt over steinpakningene kan man tenke seg at det kan være gode bevaringsforhold her. Det er heller ikke noe som tyder på at det har vært gjort inngrep i gravanleggene.

Når det gjelder alder på gravhaugene er det foreløpig vanskelig å si, da arkeologene ikke har noe gravgods som kan gi en mer eksakt datering, men en datering til yngre jernalder er sannsynlig.

Oppdatering 19.10.2010:
Nå går utgravingen mot slutten og vi holder på med å grave selve brannlaget med brente bein. Det er funnet et lite jernfragment av noe vi ikke vet helt hva er enda, men røntgenfotografering vil forhåpentligvis avdekke dette nærmere.

Graven ser ut til å ligge rett på berget, og rett under brannlaget på selve berget dukker det nå opp bergkunst.

Det er så langt funnet to skålgroper og to fotsålefigurer med tverrstreker. De er utrolig flotte!

Dette er et meget spesielt funn og vi kjenner ikke til lignende funn fra Trøndelag. Graven ser ut til å være anlagt helt bevisst over bergkunsten, trolig som en del av begravelsesritualet. Ut i fra typen figurer og da særlig fotsålefigurene ,så kan begkunsten dateres til bronsealder 1800 – 500 f.Kr.

Alderen på selve graven er foreløpig ikke klarlagt, men overgangen mellom bronsealder og tidlig jernalder er jo nærliggende.

Oppdatering 20.10.2010:
Fotsålefigurer og skålgroper funnet på berget under graven. Foto: Anne Haug, NTNU Vitenskapsmuseet.
Fotsålefigurer og skålgroper funnet på berget under graven. Foto: Anne Haug, NTNU Vitenskapsmuseet.
Det har i alt dukket opp åtte fotsålefigurer med tverrstreker, samt 5 skålgroper, under selve brannlaget i graven.

Typen helleristninger som er funnet kalles Jordbruksristninger av den sørskandinaviske typen og dateres normalt til Bronsealder fra 1800 – 500 f. kr. Graven kan trolig dateres til overgangen mellom bronsealder og jernalder fra 500 kr fram mot år 0.

Like sør for gravhaugen ble det på slutten av dagen funnet to båtfigurer samt et par fotsåler med tær.

Funnet er svært spesielt og vi kjenner til ett tilsvarende funn fra Jong i Bærum, hvor det ble gjort funn av fotsålefigurer under en grav som kan dateres til bronsealder. I Trøndelag har man ikke gjort slike funn tidligere, og trolig er dette helt spesielt i norsk sammenheng.

Det er riktignok funnet skålgropsteiner i graver, men dette er løse steiner og ikke på fast fjell slik som i dette tilfellet. Vi vet ennå ikke om graven kan være samtidig med helleristningene, da vi ikke har gjort gjenstandsfunn i graven som kan gi oss mer eksakt alder.

Vi har funnet mye brente bein, trolig fra ett eller flere individ, men beinmaterialet må analyseres før vi kan si noe om kjønn og alder. Vi vil også gjennomføre 14 C datering på bein og kullmaterialet fra graven.

Vi må anta at det finnes flere figurere på feltet som enda ikke er oppdaget og vi vil i de neste dagene få dokumentert mest mulig av feltet før det skal legges igjen.

Helleristningsfeltet føyer seg pent inn i rekken med flotte helleristningsfelt fra Stjørdal. Stjørdal er sammen med Østfold fylke ett av de rikeste helleristningsområdene i Norge.

Oppdatering 29.10.2010:
Utgravningen er nå avsluttet og funnmaterialet fra graven(e) skal undersøkes nærmere. Beinmaterialet er nå tørket og renset og utgjør samlet ca 900 gram. De fleste beina ble funnet i en radius på ca 1 kvadratmeter.

Foreløpig har vi funnet flere mennesketenner, samt mulige rester av ribbein. Det er også gjort funn av en dyretann som tyder på at ett eller flere dyr kan være lagt ned i graven sammen med den som er gravlagt her.

Det er foreløpig vanskelig å si noe mer om beinmaterialet før det har blitt analysert nærmere. Men forhåpentligvis vil vi få vite både kjønn og alder på den gravlagte. Det vil også bli gjennomført C-14 dateringer slik at vi får en datering på når selve gravleggelsen kan ha skjedd.

Det ble gjort svært få gjenstandsfunn i selve graven, men ett funn av en flat korrodert metallgjenstand ble funnet i brannlaget. Det er vanskelig å si hva dette er, men gjenstanden skal nå røntgenfotograferes og da vil vi forhåpentligvis få en formening om hva dette kan være.

Prosjektleder var Anne Haug.

Se mer


Kommentarer


Sverre Bauck
20.05.2016

Veldig spennende!  Kunne dere legge inn bilder og siste akt? Hva sa analysene?

Anette Nistad
26.05.2016

Hei! Resultata og bildene kan du finne i prosjektrapporten som du kan finne på https://www.ntnu.no/documents/10476/31809930/Berg+2010-4.pdf Vi arbeider fortløpende med å legge ut rapportene fra prosjekta.Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.