Utgravingsprosjekt

Bergevik


Sted: Forsand, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Feltleder Eva Schaller Åhrberg

Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Undersøkelse av bosettingsspor i dyrka mark i forbindelse med utbygging av nytt boligfelt i Forsand sentrum.
Ved fylkeskommunenes registrering av området ble det påvist mange anleggsspor og funn fra alle perioder av forhistorien.