Utgravingsprosjekt

Bergevik


Sted: Forsand, Rogaland,
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Feltleder Eva Schaller Åhrberg

Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Undersøkelse av bosettingsspor i dyrka mark i forbindelse med utbygging av nytt boligfelt i Forsand sentrum.
Ved fylkeskommunenes registrering av området ble det påvist mange anleggsspor og funn fra alle perioder av forhistorien.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: