Utgravingsprosjekt

Berg-Engen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Keth Lind

Tidsrom: Juni, 2018


Om prosjektet

Undersøkelse og dokumentasjon av dyrkingsflate fra jernalder.