Utgravingsprosjekt

Åveland, Froland


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Jan Henning Larsen

Tidsrom: 4 uker, uavklart oppstart, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med bygging av et renseanlegg skal en gravrøys undersøkes ved Åveland i Froland