Utgravingsprosjekt

Ausevik


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Trond Lødøen

Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Steinalderlokaliteter ved bergkunstfelt.