Utgravingsprosjekt

Astad


Sted: Gjemnes, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Anne Haug


Om prosjektet

Utgravning av bosetningsspor, Astadkrysset.