Utgravingsprosjekt

Armoen grustak


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Undersøkelse av fangstgrop.