Utgravingsprosjekt

Armoen grustak


Sted: Sørum, Akershus
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Undersøkelse av fangstgrop.