Utgravingsprosjekt

Alversund


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Søren Diinhoff

Tidsrom: april - mai, 2019


Om prosjektet

Undersøkelse av kokegropfelt og dyrkingsspor fra yngre steinalder, bronsealder og jernalder.