Utgravingsprosjekt

Alveberget, Tromøya


Sted: Arendal, Aust-Agder
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Inger Marie Berg-Hansen

Tidsrom: 9 uker, uklar oppstartsdato, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med utbygging av hyttefelt ved Alveberget på Tromøya skal 3 lokaliteter fra steinalder undersøkes sommersesongen 2017