Utgravingsprosjekt

Alveberget, Tromøya


Sted: Arendal, Aust-Agder
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Inger Marie Berg-Hansen

Tidsrom: August - oktober, 2018


Om prosjektet

Steinalderlokaliteter