Utgravingsprosjekt

Skjevigas skjulte steinalderskatter graves frem i lyset

18.08.14
Av Redaksjonen
Mange av steinalderfunnene fra Skjevika er laget av andre råstoffer enn flint. Her ser vi et avslag av bergkrystall (foto: Anja Mansrud, KHM)

Det er midten av august, og vi er halvveis i undersøkelsen av steinalderboplasser og bosetningsspor i Skjeviga, Grimstad. Lokalitetene har så lang vist seg å være svært funnrike, og bydd på flere interessante funn fra ulike perioder av steinalderen. Vi har funnet store mengder flint, bergkrystall, kvarts og kvartsitt. Gjenstandstyper som mikroflekker, slipeplater og en bergartsøks, tyder så langt på at hoveddelen av aktiviteten kan knyttes til jeger- og fiskersamfunn fra slutten av eldre steinalder (ca. 5000-4300 f. Kr.). Mikroflekker er små skarpe flintstykker, som har vært brukt som egger i piler, harpuner og spyd laget av bein.

Skjevika viste seg imidlertid å skjule flere uoppdagede steinalderskatter. På en boligtomt ca. fem høydemeter nedenfor utgravningsfeltet, oppdaget eieren store mengder flint da hun skulle anlegge blomsterbed. Funnene ble overlevert til oss, og begeistringen stod i taket da vi kunne identifisere svært sjeldne funn som sylindriske kjerner av flint (se foto), flotte tangepiler av ulike typer, biter av slipte flintøkser, skifer og en flateretusjert pilspiss. Et tilsvarende vakkert kunstverk av en flateretusjert pilspiss dukket også opp på en av steinalderboplassene som vi graver ut. Funnene kan tidfestes til yngre steinalder (ca. 3300-2300 f. Kr.) og sein steinalder/tidlig bronsealder(2300-1100 f. Kr.).

Dessverre har vi ikke funnet noen sikre spor etter forhistoriske hus på Bie-jordet slik vi håpet, med vi har kunnet påvise menneskers aktivitet langs de forhistoriske strandlinjene i Skjevika gjennom et langt tidsrom fra ca. 5000-1100 f. Kr.

Team Skjevika ser frem til tre de tre gjenværende feltukene, og krysser fingre for godt vær og flere arkeologiske overraskelser!
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.