Utgravingsprosjekt

Skjeviga – et sommerparadis også i forhistorien?

31.07.14
Av Redaksjonen
Avtorving med maskin og krafse av en av steinalderboplassene i Skjeviga. Foto: Anja Mansrud, KHM.

Fjære i Grimstad er blant de beste områdene for åkerbruk i hele Aust-Agder. Mange gravminner og flotte gjenstandsfunn vitner om et rikt samfunn i bronse–  og jernalderen, og det er rimelig å anta at Fjære har vært et fortidig knutepunkt i regionen.

Ikke uventet har det blitt funnet svært gamle ildsteder, mulige spor etter bygninger og fossil åkerjord ved Skjeviga, en del av kystlinja i Fjære. En C14-datering til slutten av steinalderen (ca. 1800 f.Kr.) viser også at kultursporene i Skjeviga har stor tidsdybde.

I et skogholt nærmere sjøen ligger det to steinalderboplasser som forteller om enda eldre besøk. Trolig er det spor etter opphold 6000–7000 år tilbake i tid, av mennesker som kom for å høste overskuddet i ressursrike skjærgården.

I løpet av de neste ukene vil vi ved hjelp av gravemaskin og graveskje frembringe «gammelt nytt», både om jakt- og fangstsamfunnet og om de senere bøndene. Skjeviga-undersøkelsen, og andre planlagte utgravninger på kyststrekningen fra Arendal til Grimstad, vil ventelig bidra til et stort, regionalt kunnskapsløft. Aust-Agders steinalder vil gå fra å være et kunnskapshull til å bli velstudert og langt bedre forstått.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.