Vi har funnet Totens første jernaldergård!

10.10.13
Utgravning av jernalderhus i Totenviken. Foto: Lise Loktu