Unikt myntfunn i Trondheim

10.06.13

På baksiden av mynten har det stått Rx.F (Rex Francorum - frankernes konge). (Foto: Ellen Wijgård Randerz, NTNU Vitenskapsmuseet)