Merknad 5


Prosjektiler av bergkrystall, Langfjelldal. Illustrasjon Morten Kutschera.