Små lokaliteter, stort potensial. Ny kunnskap om tidlig-mesolitikum på Vestlandet.

09.04.14

Langfjelldal. Foto: Morten Ramstad Universitetsmuseet i Bergen