Norges eldste landsby?

03.05.16
Flyfoto av Tjora ved undersøkelsenes slutt i 2009. Gravfeltet er her helt fjernet. Vi kan se rester etter stolpene i langhusene i forgrunnen. Foto: E. Torp «Birdy».