Nytt delprosjekt: Formidling som kunnskapsgenererende virksomhet

05.07.13
Av Redaksjonen

Mohalsen på Vega har rester av en steinvoll som trolig stammer fra en mer permanent boligkonstruksjon, samt to ildsteder. Ildsteder datert til midten og siste del av preboreal tid. Dette er rester etter noen av de første menneskene i Norge. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Norges forskningsråd har bevilget 6 millioner kroner til et nytt delprosjekt innenfor Forsking i fellesskap. Prosjektet skal spesielt ta for seg utstillinger og formidling.

Bildet: Mohalsen på Vega har rester av en steinvoll som trolig stammer fra en mer permanent boligkonstruksjon, samt to ildsteder. Ildsteder er datert til midten og siste del av preboreal tid. Dette er spor etter noen av de første menneskene i Norge. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

De seks universitetsmuseene i Norge vil lage hver sin utstilling over temaet kolonisering. Prosjektet er et samarbeid mellom Forsking i felleskap og de andre to prosjektene i NFRs UNI-MUS-satsning, nemlig forskerskolen ForBio og museologinettverket MusVit.

Kolonisering er et forskningsfelt som er aktuelt både i natur- og kulturvitenskap. I kultur- og samfunnsvitenskapene er det i tillegg et kontroversielt tema. Utstillingene vil utforske ulike betydninger og konsekvenser at koloniseringsprosesser gjennom Norges- og verdenshistorien.

Prosjektet vil ikke bare gi publikum i hele landet nye utstillinger. Målsetningen er også å fornye selve utstillingskonseptet som et verktøy i forskningsprosessen, og å se på hvordan man kan bruke utstillingene på en slik måte at de kan gi nye ideer og innfallsvinkler til forskning og kunnskapsutvikling.

Universitetsmuseene håper at dette arbeidet skal gi publikum mange spennende opplevelser og nye verktøy til å tenke om vår egen samtid. Ønsket er også at dette prosjektet skal tydeliggjøre at universitetsmuseenes rolle ikke bare er å formidle kunnskap, men også at formidlingsprosessen i seg selv skaper ny kunnskap og forskning.

Kontaktperson er prosjektleder Peter Bjerregaard på Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.