Kan udstillinger skabe ny viden?

16.01.14
Av Redaksjonen

Hvordan kan udstillingsarbejde åbne for nye spørgsmål i forskningen – og hvordan kan udstillinger blive til udforsknignsprocesser i sig selv? Designeksperiment på Kulturhistorisk Museum. Foto: Mårten Teigen

Af Peter Bjerregaard, Utstillingsrådgiver, KHM

Universitetsmuseerne har ansvar for både at forvalte samlinger og udgravninger, forske og formidle viden.  Dette har vi gjort gennem årene – men ofte uden sammenhæng mellem der tre F’er. Spørgsmålet vi vil undersøge i dette projekt er, om vi kan udnytte udstillingerne til mere end blot at formidle, hvad vi allerede ved. Hvis udstillinger og udstillingsprocesser kan sættes i spil til at skabe ny viden og nye perspektiver – ikke blot for publikum men også for forskningen – vil museet kunne bidrage til en anden form for vidensproduktion, end den vi kender fra universiteterne.

Over de næste to år vil de seks norske universitetsmuseer eksperimentere med nye metoder, til at gøre udstillingen til en del af museernes samlede forskningsprocess. Vi har defineret tre elementer ved udstillingsarbejdet, som potentielt kan bidrage med ny viden og nye perspektiver:

  1. Det tværfaglige samarbejde. Enhver udstilling er en tværfaglig proces, der involverer forskere, designere, håndværkere, konservatorer, museumspædagoger og informationsmedarbejdere. Men kan vi sætte denne tværfaglighed i spil, så den ikke blot ivaretager de forskellige funktioner, der er involveret i en udstilling? Kan vi udnytte de forskellige faglige perspektiver til at udfordre hinandens ideer, så udstillingen skaber et nyt og større perspektiv, end den viden, vi kastede ind i den fra starten af?
  2. Det fysiske/sanselige arbejde. At lave udstillinger er en væsentlig anderledes arbejdsform end at skrive en videnskabelig tekst. Udstillingen kan ikke bygge et argument op gennem kapitler og tekst, men til gengæld gør den det muligt at sætte andre erfaringer og erkendelser i spil. Samtidig yder tingene og rummet en modstand – vi kan ikke bare gøre hvad vi vil, men må hele tiden forholde vores ideer og koncepter til de konkrete, fysiske rammer. Kan vi skabe nye samarbejdsmetoder, der kan sætte de sanselige erfaringer fra udstillingsarbejdet i spil i museet vidensproduktion?
  3. Publikum. Museets forskning har en særlig status i det den ikke primært henvender sig til et publikum af fagkolleger, men derimod ’den brede befolkning’. Hvordan kan denne relation til publikum inddrages aktivt i forskningen? Hvordan kan publikums ideer og reflektioner inddrages til at udvikle nye forskningsspørgsmål? Kan vi bruge udstillinger til at teste videnskabelige teorier?

Med dette projekt vil vi udvikle nye metoder til at skabe forskningsbaserede udstillinger, så de norske universitetsmuseer bliver en aktiv deltager i samfundsdebatten, der kan sætte nye perspektiver på tilværelsens store spørgsmål.