Jernets reise fra Lilleasia til Norden

15.05.14

Kartet viser hvilke veier jernet kan ha spredt seg langs fra Lilleasia til Europa og Norden.