M og R


Jeger og medhjelper på nye eventyr. Foto og fotomontasje: Per Jordhøy©.