Erik Ved Fangstgrop


Erik ved fangstgrop. Foto: Per Jordhøy©.