Fire garder i Brønnøy og fortellingen om Norge

10.11.14
Johan F. L. Dreiers prospekt av Torghatten fra 1830.