Doggerland – et forsvunnet kontinent

08.07.13
Av Redaksjonen

Doggerland slik det kan ha sett ut etter istidens slutt. Illustrasjon ved Kristina Steen. Copyright Kulturhistorisk museum.

Flere TV-programmer har i den siste tiden laget spennende reportasjer om Doggerland. Doggerland er et landområde mellom dagens England og Danmark som var tørt land helt fram til slutten av siste istid.

Av: Håkon Gløstad, professor i arkeologi, Kulturhistorisk museum, UiO.

Fra de sørlige områdene av dette oversvømte landskapet er det funnet store mengder dyrebein etter de dyrene som levde her, den gang da området var tørt land. Mange av disse dyrene er i dag utdødd, for eksempel mammut, ullhåret nesehorn, villhest og urokse. Det er også funnet rester etter neanderthalere – en utdødd mennesketype.

Dagens Doggerbank utenfor kysten av England, var høyplatået på dette forsvunne kontinentet, og et av de områdene som sist forsvant i havet. Her er det både funnet dyrebein, rester av skog og ikke minst redskaper laget av mennesker.

Kom de første nordmenn fra Doggerland?

Vi vet ikke sikkert hvor langt mot nord Doggerland strakte seg. Noen forskere har tenkt seg at under siste istid strakte landet seg så langt nord at det bare var en smal fjord som skilte Norge fra kontinentet. Etter istidens slutt ble avstanden stadig større. Havnivået steg på grunn av isavsmelting. Doggerland ble dermed sakte men sikkert oversvømt.

Kan det være at de første menneskene som kom til Norge, tok turen over denne smale fjorden, da istiden gikk mot slutten? Norskekysten var nemlig beboelig mer enn tusen år før istiden definitivt tok slutt.

Ny viten om Doggerland

Undersøkelsesområdet for prosjektet var i de sørligste og grunneste delene av norsk Nordsjø. Illustrasjon hentet fra Glørstad og Kvalø 2012: http://www.marmuseum.no/no/arkeologi/forskningsprosjekter/. Copyright Norsk maritimt museum.

Undersøkelsesområdet for prosjektet var i de sørligste og grunneste delene av norsk Nordsjø. Illustrasjon hentet fra Glørstad og Kvalø 2012: http://www.marmuseum.no/no/arkeologi/forskningsprosjekter/. Copyright Norsk maritimt museum.

Grønn energi er bokstavelig talt i vinden. Staten vil bygge vindmølleparker i Nordsjøen, i områder som engang var tørt land. Forskere fra Universitetet i Oslo har sammen forsøkt å finne ut om en slik vindkraftutbygging kan skade rester etter bosetninger på havbunnen.

Seismiske data som er samlet inn ved oljeleting, har blitt brukt til å rekonstruere Doggerlands eldgamle geografi. Mange elver, innsjøer og kanaler er påvist, dypt ned i havbunnen. Deler av disse vannveiene kan være forhistoriske sideløp til Elbe som i dag renner ut i havet ved foten av Jylland.

Det er usikkert hvor gamle disse landskapsrestene er. Analyser og dateringer av en sedimentsøyle som er boret ut i havbunnen i den sørligste delen av norsk Nordsjø ga overraskende resultater. Området er blant de grunneste i denne delen av Nordsjøen. Ut fra eksisterende modeller skulle området vært tørt land i hvert fall fram til istiden tok slutt, for ca 11 700 år siden.

Analysen av sedimentsøylen viste at området var oversvømt av saltvann allerede for 16 000 år siden. Det ser dermed ut til at Doggerland har vært svært langt unna Norskekysten da istiden tok slutt.

De første nordmenn

De eldste spor av bosetning som vi har i Skandinavia er ca 13000 år gamle. Eldre spor etter mennesker vitner først og fremst om sporadiske opphold. De eldste sporene av

bosetning i Norge er omtrent 11300 år gamle. Store deler av Norskekysten var imidlertid isfri og beboelig allerede for 13000 år siden. Hvorfor tok det nesten 2000 år fra de første menneskene bosatte seg i Danmark og Sør-Sverige til Norge ble bebodd?

Den store avstanden mellom Doggerland og Norge kan forklare hvorfor menneskene ikke kom til Norge fra disse områdene. Det ble rett og slett for mye hav å krysse.

Den andre veien inn til Norge var via Båhuslen og Oslofjorden. Denne ruten var blokkert av innlandsisen helt fram til for 11300 år siden. Isen lå da nord for Oslo. Oslofjorden var seilbar. Øyer og holmer skapte en lun og beskyttet skjærgård som egnet seg ypperlig for båtreiser. Først når denne sikre veien inn til Norge var dannet, ser det ut til at menneskene tok Norskekysten i bruk.

Lyst til å vite mer?

Doggerland slik det kan ha sett ut etter istidens slutt. Illustrasjon ved Kristina Steen. Copyright Kulturhistorisk museum.

Doggerland slik det kan ha sett ut etter istidens slutt. Illustrasjon ved Kristina Steen. Copyright Kulturhistorisk museum.