Det første oljeeventyret

03.08.17
Utsikt fra Sandvær med spekkovnen markert i forgrunnen. Foto: Roger Jørgensen, Tromsø Museum – Universitetsmuseet