Mellom høvdingdømme og kongemakt

10.02.17
Glass med gullfolie. Foto: Tromsø Museum – Universitetsmuseet