Blomvågfunnet – veid og funnet for lett

15.04.13
Av Redaksjonen

Flintfunnet fra Blomvåg består av fire blokker/knoller, et avslag og et fragment. Foto: Lotte Eigeland, med tillatelse fra Bergen Museum.

Blomvågfunnet har lenge hatt en spesiell status i norsk arkeologi. Funnet har også spilt en viss rolle i samfunnet for øvrig. Gjennom å være de antatt eldste bosetningssporene i Norge, datert til slutten av siste istid, har funnet inspirert publikums forestillinger og arkeologenes følelser. På 1990-tallet utspilte det seg en debatt i tidsskriftet Viking om Blomvågfunnet virkelig representerte spor etter mennesker. Et av de viktigste argumentene for at funnet var spor etter istidsjegere var den tilsynelatende unaturlige sammensetningen av beinfragmenter fra ulike dyrearter i samme funnsituasjon som slått flint.

Av: Lotte Eigeland og Steinar Solheim.

Dette har det seinere blitt stilt spørsmål ved, og i dag er det en bred enighet blant norske arkeologer om at Blomvågfunnet ikke er spor etter mennesker uten at dette har blitt vitenskapelig bekreftet. I en nylig publisert forskningsartikkel om funnet har flintstykkene fra Blomvåg blitt analysert med nye metoder som kombinerer inngående teknologiske analyser av flint og eksperimentell arkeologi. Artikkelen konkluderer med at Blomvågfunnet ikke er spor etter mennesker, men et resultat av naturens egne prosesser. Fraværet av bevisste handlinger i tilvirkningsprosessen, er et solid argument for at flintstykkene fra Blomvåg ikke er tildannet av mennesker. I tillegg støtter nye analyser av beinmaterialet analysene av flinten – heller ikke beinene er påvirket av menneskelig aktivitet.

Det er nå mulig å sette strek over en 70 år lang debatt i norsk arkeologi. Over tid vil forhåpentligvis fasinasjonen av Blomvågfunnet også utenfor arkeologifaget ebbe ut med konklusjonen om at Blomvågfunnet som spor etter istidsjegere er veid og funnet for lett.

For videre lesning, se Lotte Eigeland og Steinar Solheim: «Blomvågfunnet – veid og funnet for lett» Viking 2012.

Flintfunnet fra Blomvåg består av fire blokker/knoller, et avslag og et fragment. Foto: Lotte Eigeland, med tillatelse fra Bergen Museum.

Flintfunnet fra Blomvåg består av fire blokker/knoller, et avslag og et fragment. Foto: Lotte Eigeland, med tillatelse fra Bergen Museum.