9 funn du må se i Trondheim

13.05.16
Krusifiks fra "Posthusskatten". Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.