Eldre steinalder på Gamnes


Lokaliteten ligger langs ryggen som sees midt i bildet