Overflatefunn på Gamnes


En av funnkonsentrasjonene på lokaliteten fra eldre steinalder. Tusenvis av avslag i kvarts og chert er synlige på de vegetasjonsfrie områdene.