Bilde 7


På vei ned til det nederste funnførende laget fant vi et ildsted som sannsynligvis er ca 2000 år yngre enn flinten. Her ligger det på bunnen av profilen. Dette vil gi oss viktig informasjon når landhevingen for området skal belyses.