Bilde 2b


Thomas gjør det forløsende funnet dypt nede i strandgrusen.